Logo SKiE Szkoła Podstawowa nr 86 SKiE

Wydarzenia

CENTRUM KULTURY DLA KLAS 0-6: ZNACZENIE SZTUKI I MUZYKI W STAROŻYTNEJ GRECJI

Dodano: 12.01.2022

10 i 12 stycznia odbyło się Centrum Kultury dla klas 0-6.

Rozmawialiśmy o znaczeniu sztuki i muzyki w starożytnej Grecji.

O malarstwie i rzeźbie opowiedziała Pani Agnieszka Bocianowicz, o muzyce i teatrze Pani Marta Kornowicz.

Już każdy uczeń wie kim był Dionizos, jak wyglądał teatr w Atenach i kto tańczył w czasie dionizji małych i wielkich.

Hymn do Dionizosa

WARSZTATY "DO CZEGO POTRZEBUJEMY INNYCH LUDZI"

Dodano: 09.12.2021

Jesteśmy po kolejnym spotkaniu w ramach projektu „Ja – Młody Obywatel”. 

Temat dzisiejszego spotkania dla Uczniów z klasy 6aa: DO CZEGO POTRZEBUJEMY INNYCH LUDZI?

Warsztaty poprowadzili trenerzy ze Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju i Pomocy Q Zmianom.

***

„Ja – Młody Obywatel” to program edukacji obywatelskiej, w ramach którego uczniowie klas IV-VI uczestniczą w warsztatach psychoedukacyjnych rozwijających postawy obywatelskie, zaangażowanie na rzecz otoczenia oraz umiejętności społeczne. 

Zajęcia te uczą współdziałania, współpracy w grupie, organizacji działań i pomagają zespolić klasę. 

Po warsztatach chętni uczniowie realizują swoje miniprojekty obywatelskie na rzecz społeczności lokalnej przy wsparciu wychowawcy i trenera Stowarzyszenia Q Zmianom.

CELE PROJEKTU:

Rozwój postaw obywatelskich i zwiększenie zaangażowania uczestników w podejmowanie działań na rzecz środowiska lokalnego, na terenie miasta Warszawa, czyli:

• zwiększenie wiedzy i świadomości młodych ludzi na temat społeczeństwa obywatelskiego, postaw obywatelskich, praw i obowiązków obywatela,

• zwiększenie aktywności i zaangażowania młodych ludzi oraz nauczycieli w życie wspólnot szkolnych i lokalnych,

• rozwój kompetencji społecznych u dzieci uczestniczących w projekcie: wzmocnienie prawidłowych relacji, rozwój umiejętności współpracy, akceptacji, empatii oraz integracja grupy rówieśniczej,

• rozwój decyzyjności i poczucia sprawczości u młodych ludzi przy włączeniu się w sprawy społeczności szkolnych i lokalnych,

• zwiększenie wiedzy o możliwościach realizacji projektów obywatelskich i inicjatyw lokalnych,

• zwiększenie wiedzy i umiejętności dzieci i nauczycieli z zakresu pracy metodą projektu.

Projekt jest współfinansowany ze środków Biura Edukacji m.st. Warszawy.

CENTRUM KULTURY DLA KLAS 4-6: MUZYKA ANTYCZNA

Dodano: 18.11.2021

Centrum Kultury dla klas 4-6: "Muzyka antyczna".

W ramach rocznego projektu "Starożytność" na zajęciach z Centrum Kultury omawiana jest Kultura i muzyka antyczna.

Na spotkaniu dla klas 4-6 poznawaliśmy tradycyjne instrumenty z epoki starożytnej: aulos, lira antyczna, kitara, fletnia pana.

Do naszych czasów zachowało się zaledwie sześć zabytków muzycznych, niektóre jedynie fragmentarycznie.

Jednym z takich utworów jest: Ancient Greek music - Lament, który mieliśmy okazję wysłuchać na zajęciach.

CENTRUM KULTURY DLA KLAS 7-8: KULTURA TRADYCYJNA BIAŁORUSI I UKRAINY

Dodano: 16.11.2021

Centrum Kultury dla klas 7-8: Kultura Tradycyjna Białorusi i Ukrainy. 

Gościem specjalnym była Nasta Niakrasava - etnomuzykolożka i śpiewaczka pochodząca z Polesia białoruskiego.