Logo SKiE Szkoła Podstawowa nr 86 SKiE

Plan Lekcji

 PLAN LEKCJI DLA KLAS 0-8 
NA ROK SZKOLNY 2023/2024

Plan lekcji może ulec zmianie