Logo SKiE Szkoła Podstawowa nr 86 SKiE

Plan Lekcji

 
PLAN LEKCJI DLA KLAS 0-8 
NA ROK SZKOLNY 2022/2023

Plan lekcji może ulec zmianie!

KLASA Om

 KLASA 1j

 KLASA 1jj

 KLASA 2a

 KLASA 2j

 KLASA 3m

 KLASA 3mm

 KLASA 4a

 KLASA 5z

 KLASA 5zz

 KLASA 6m

 KLASA 7m

 KLASA 7mm

 KLASA 8m

 KLASA 8mm