Logo SKiE Szkoła Podstawowa nr 86 SKiE

Plan Lekcji

 PLAN LEKCJI DLA KLAS 0-6 
NA ROK SZKOLNY 2021/2022

KLASA 0mKLASA 1a
KLASA 1j
KLASA 2m
KLASA 2mm
KLASA 3j
KLASA 4zKLASA 4zzKLASA 5 mKLASA 6a

 KLASA 6aaKLASA 7mKLASA 7mmKLASA 8mKLASA 8mm