Logo SKiE Szkoła Podstawowa nr 86 SKiE

Plan Lekcji

 PLAN LEKCJI DLA KLAS 0-6 
NA ROK SZKOLNY 2021/2022

KLASA 0m
KLASA 1a
KLASA 1j
KLASA 2m
KLASA 2mm
KLASA 3j
KLASA 4z
KLASA 4zz
KLASA 5 m
KLASA 6a
KLASA 6aa
KLASA 7mKLASA 7mmKLASA 8mKLASA 8mm