Logo SKiE Szkoła Podstawowa nr 86 SKiE

Terminarz

 

Kalendarium na rok szkolny 2019-2020

II semestr

Marzec

02.03.2020

I konsultacja pracy semestralnej

03.03.2020

Międzynarodowy dzień pisarzy i pisarek. Czytadło w godz.10-12.00

09.03.2020

Centrum Kultury. Bracia Żydzi –  obyczaje, muzyka, taniec, przenikania z kulturą polską, wspólna tożsamość. Kroniki.

16.03.2020
wyjazd przeniesiony na 15.04

Wyjazd na powitanie wiosny do  Gospodarstwa Agro - Edukacyjnego Wymysły pod Lasem klasy 4-6

17.03.2020
wyjazd przeniesiony na 16.04

Wyjazd na powitanie wiosny do  Gospodarstwa Agro - Edukacyjnego Wymysły pod Lasem klasy 0-3

18.03.2020

Olimpus dla klas 4-6 (konkurs j. angielskiego)

18.03.2020

Rada pedagogiczna

19.03.2020


21.03.2020

Święto liczby Pi. Dzień matematyki.


Międzynarodowy Dzień Poezji

23-24.
03.2020

Warsztaty dla kandydatów do kl.0-1 na rok szkolny 2020/2021,w godz.10-12

25.03.2020

Dzień otwarty dla rodziców w godz.17.00-19.30

Kwiecień

06.04.2020

II konsultacja pracy semestralnej

07.04.2020

Panda- konkurs przyrodniczo-geograficzny

08.04.2020

Spotkania świąteczne po lekcjach, w godz.13-15.00

09-14.
04.2020

Przerwa wiosenna

15.04.2020

  

 Powrót do szkoły 

Wyjazd na powitanie wiosny do  Gospodarstwa Agro - Edukacyjnego Wymysły pod Lasem klasy 4-6

Kartka dla królowej- wewnątrzszkolny konkurs plastyczno-językowy dla klas 4-6

16.04.2020  Wyjazd na powitanie wiosny do  Gospodarstwa Agro - Edukacyjnego Wymysły pod Lasem klasy 0-3

17.04.2020

20.04.2020

II konsultacja pracy semestralnej

Czytadło (czytają Rodzice) w godz.10-12.00

21-23.
04.2020

Egzaminy ósmoklasisty.

Wyjścia klas 0-6 na zajęcia zewnętrzne w godz.9.00-13.00

22.04.2020

Rada pedagogiczna.

Dzień otwarty dla rodziców w godz.17.00-19.30

27-28.
04.2020

Test wałbrzyski (badający kompetencje uczniów, diagnozujący ich osiągnięcia szkolne, by wskazać mocne i słabe strony wiedzy oraz umiejętności) klasy 0-7

27.04.2020

Centrum Kultury. Wielkanoc w kulturach ludów z sąsiedztwa. Tradycja zapomniana i kultywowana.

29.04.2020

Konkurs etyczny- 1 z 10

Maj

04-06.
05.2020

Zielona szkoła- „Na styku kultur” w Supraślu

11.05.2020

Czytadło (czytają Dziadkowie) w godz.10-12.00

11.05.2020

Termin oddania prac semestralnych

18.05.2020

Centrum Kultury. Wielkie muzyczne kultury Wschodu: Ukraina, Białoruś i Litwa. Fenomen śpiewów wielogłosowych.  Nagrania.

20.05.2020

Rada pedagogiczna.

Dzień otwarty dla rodziców w godz.17.00-19.30

27.05.2020

Propozycje ocen końcoworoczych z wszystkich przedmiotów i z zachowania

Czerwiec

01.06.2020

Dzień dziecka

11-12.
06.2020

Dni wolne

 

Centrum Kultury. Śpiewające podsumowane programu Centrum Kultury realizowanego w roku szkolnym 2019 / 2020 – występ uczestników zajęć Centrum Kultury.

10.06.2020

Rada klasyfikacyjna

17.06.2020

Rada zatwierdzająca

26.06.2020

Zakończenie roku szkolnego

 

 Kalendarium jest ramowe, mogą nastąpić zmiany oraz uzupełnienia.

 

 Do pobrania TERMINARZ DLA KLAS 7, 8 NA ROK 2019/2020

Kalendarium na rok szkolny 2019-2020 dla klas 0-6

I semestr


WRZESIEŃ

03.09.2019

Rozpoczęcie roku szkolnego

18 - 20.09.2019

Zielona szkoła w Spale

23.09.2019

Wybór tematu prac semestralnych

23.09.2019

Festiwal jako spotkanie w różnorodności: 62.Międzynarodowy Festiwal Muzyki Współczesnej „Warszawska Jesień”. Wizyta na Festiwalu, spotkanie z jego Dyrektorem- J.Kornowiczem.

27.09.2019

Piknik szkolny

wrzesień  2019

Sesja z plusem

wrzesień  2019

Początek XVI Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego


PAŹDZIERNIK

04.10.2019

Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia

07.10.2019

Ślubowanie klasy pierwszej godz.10.00

07.10.2019

Wręczenie indeksów klasie czwartej godz.12.00 - przeniesione na koniec października

08.10.2019

Plener rysunkowy klasy 0-3 godz.9.00-15.30. Muzeum Architektury Drewnianej w Nowej Suchej.

09.10.2019

Plener rysunkowy klasy 4-6 godz.9.00-15.30. . Muzeum Architektury Drewnianej w Nowej Suchej.

 

Konkurs prac plenerowych

18.10.2019

Wyjście na warsztaty Weird Britain kl. 6

22.10.2019

Czytadło klasy 0-6

 

Konkurs języko-fotograficzny

21.10.2019

Centrum Kultury. Sąsiedzi na północ od Warszawy: ludzie, muzyka i taniec Kurpiów i Kaszubów. Prezentacja nagrań.  

21.10.2019

I konsultacja prac semestralnych

23.10.2019

Dzień Otwarty dla Rodziców godz.17-19.00

 

Konkurs kuratoryjny (matematyka) kl.6

od 29.10.2019

Akcja „Ile waży św.Mikołaj?”

 

 


LISTOPAD


06.11.2019

08.11.2019

13.11.2019

 

Olimpus - Ogólnopolski Konkurs Języka Angielskiego, klasy 4-6

 

Wyjście klas 6 na wystawę 36 x Rembrandt 


Przedstawienie klasy IIIm- Alibaba

Rozdanie indeksów - klasy 4

 

19.11.2019

Czytadło klasy 0-6

20.11.2019

Światowy Dzień Filozofii
Warsztaty w Zachęcie dla klas 4-tych

20.11.2019

Dzień Otwarty dla Rodziców godz.17-19.00
II konsultacja prac semestralnych

25.11.2019

Centrum Kultury. Cyganie na Mazowszu. Muzyka, taniec, obyczaje i język. Wykład ilustrowany. 

Przedstawienie Koziołek Matołek - godz. 17:00
Przedstawienie Smok Wawelski - godz. 17:30

27.11.2019

 

28.11.2019

Pingwin- konkurs przyrodniczo-geograficzny

 

Dzień Pluszowego Misia (klasy 0-3)

29.11.2019

 Wyjście na warsztaty Games English Kids Play kl. 5

listopad 2019

Alfik matematyczny

listopad 2019

Konkurs Językowo-plastyczny- Cztery pory roku

listopad 2019

Tydzień ortograficzny


GRUDZIEŃ

05.12.2019

Zbiórka upominków mikołajkowych dla dzieci z Domu Dziecka

06.12.2019

Mikołajki klasowe

09.12.2019


10.12.2019

Centrum Kultury. Pieśni Bożonarodzeniowe ludów Europy Środkowo-Wschodniej i Krajów Bałtyckich. Muzyczne zabytki i współczesność - archiwalia.

Wyjście klas 0-2 na spektakl "Imieniny św. Mikołaja" 

11.12.2019

Termin oddania prac semestralnych

11.12.2019

 

13.12.2019

Czytadło klasy 0-6

 

Centrum Kultury. Koncert z udziałem uczniów szkoły muzycznej.

17.12.2019

Spotkanie świąteczne klas 0-3 godz.17.00

18.12.2019

 

20.12.2019

Spotkanie świąteczne klas 4-6 godz.17.00

 

Początek przerwy świątecznej

grudzień 2019

Wewnątrzszkolny konkurs plastyczno-językowy – Kartka świąteczna

grudzień 2019

Wewnątrzszkolny konkurs literacki- Własna książka artystyczna

 

 


STYCZEŃ

07.01.2020

Powrót do szkoły po przerwie świątecznej

14.01.2020

Czytadło klasy 0-6

15.01.2020

 

20.01.2020

Centrum Kultury. Krakowiacy i Górale – przenikania i odmienności kulturowe. Zapis audio-wizualny

 

Szkolny konkurs recytatorski "SŁOŃ"

22.01.2020

Termin oddania uzupełnionych indeksów do zaliczenia

22.01.2020

Rada zatwierdzająca

27.01.2020

 

28.01.2020

Początek II semestru

 

Wyjście klas 4-5 na spektakl "Ania z Zielonego Wzgórza" 

29.01.2020

 

styczeń  2020

Semestralne zebrania klasowe z Rodzicami

 

Sesja z plusem (matematyka)


LUTY

03.02.2020

 

10-23.02.
2020

                               Bal Karnawałowy

 

                               Ferie zimowe

MARZEC 

03-06.03.
2020                              
Wyjazd do Waplewa - klasy 7, 8

 

Kalendarium jest ramowe, mogą nastąpić zmiany oraz uzupełnienia.