Logo SKiE Szkoła Podstawowa nr 86 SKiE

Sprawdziany i Konkursy


Zachęcamy do brania udziału w konkursach oraz olimpiadach w roku szkolnym 2022/2023

Harmonogram Konkursów przedmiotowych z języka zngielskiego, francuskiego, hiszpańskiego i niemieckiego dla Uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych 

 


 

Do pobrania -> KONKURSY Z HISTORII W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

 


 

Konkursy przedmiotowe w roku szkolnym 2022/2023

W bieżącym roku szkolnym MSCDN jest organizatorem siedmiu konkursów przedmiotowych: polonistycznego, biologicznego, chemicznego, fizycznego, geograficznego, historycznego i matematycznego.

Istotne informacje:

-

Tak jak w roku ubiegłym harmonogramy konkursów przedmiotowych wymagają przeprowadzenia w jednym dniu dwóch konkursów, w różnych godzinach.

-

Wglądy odbywają się w trybie bezpośrednim. Regulamin określa możliwość wglądu w odniesieniu do uzyskanego przez uczestnika wyniku.

-

Tytuł finalisty uzyskają ci uczestnicy etapu wojewódzkiego, którzy uzyskali co najmniej 40% punktów możliwych do zdobycia.

Do pobrania:

Program matematyka 2022/2023

Program j. polski 2022/2023

Program historia 2022/2023

Program fizyka 2022/2023

Program geografia 2022/2023

Program biologia 2022/2023

Program chemia 2022/2023

Harmonogram - etap szkolny

Oświadczenie Rodziców

 


 

Sprawdzian 8-klasisty w roku szkolnym 2022/2023

Harmonogram egzaminu

Komunikat o dostosowaniach

Komunikat o przyborach