Logo SKiE Szkoła Podstawowa nr 86 SKiE

Sprawdziany i Konkursy

Harmonogram egzaminu ósmoklasisty w 2020 roku

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 24 kwietnia 2020 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w 2020 roku 


KONKURSY przedmiotowe 2019/2020 

Informacje o nadchodzących konkursach:

https://konkursy.mscdn.pl/Egzamin ósmoklasisty w 2020 r.

Komunikat o dostosowaniach na egzaminie 2020

Komunikat o przyborach w 2020