Logo SKiE Szkoła Podstawowa nr 86 SKiE

WIRTUALNY UNIWERSYTET RODZICÓW - WYKŁAD 4

Powrót >>

Wirtualny Uniwersytet Rodziców - Wykład 4 - Droga pod górę, droga w dół

Zapraszamy do czytania oraz do kontaktu: rodzice@skie.pl

Do pobrania teksty współzałożyciela Szkół SKiE,
Krzysztofa Wieleckiego

Wykład 4: Droga pod górę, droga w dół

Książki uzupełniające dla lepszego zrozumienia
idei Szkół SKiE: 

Społeczne aspekty kultury masowej. Studia europeistyczne 

Kryzys i Socjologia

Podmiotowość w dobie kryzysu postindustrializmu