Logo SKiE Szkoła Podstawowa nr 86 SKiE

MONOTYPIA, FROTAŻ I KOLAŻ - PRACA ZESPOŁOWA

Powrót >>

Wybuchowa mieszanka technik: monotypia, frotaż i kolaż. 

Powstałe dzieła to efekt trudnej pracy zespołowej... online. 

Uczniowie klas 4-5 wymieniali się wirtualnie pracami i dodawali do nich kolejne analogowe warstwy.

Okazuje się, że podczas lekcji zdalnych dalej można stworzyć coś wspólnie.

I to jakie "coś" 😀