Logo SKiE Szkoła Podstawowa nr 86 SKiE

Dzień matematyki - święto liczby PI

Powrót >>

Już 16 marca br., w poniedziałek, odbędzie się w naszej szkole doroczna impreza matematyczna – „ŚWIĘTO LICZBY PI”. W tym dniu będzie okazja by poszerzyć, a także zaprezentować swą matematyczną wiedzę. Chętni sprawdzą się w Konkursie Logicznego Myślenia. Nie zabraknie też konkursu, który już staje się naszą tradycją - zapamiętanie największej ilości cyfr rozwinięcia dziesiętnego liczby ‘pi’. Wszyscy chętni już powinni zacząć przygotowania J Rekord szkoły klas 0 – 3, należący do Poli, to 55 cyfr, natomiast w klasach 4 – 6 mistrzynią jest Weronika (dziś absolwentka naszej szkoły) – 137 cyfr. Czy w tym roku uda się ustanowić nowe rekordy?

3,141592653589793238462
64338327950288419716939
93751058209