Logo SKiE Liceum Ogólnokształcące nr 50 SKiE

Rekrutacja


Kandydatki i Kandydaci, 

serdecznie zapraszamy do naszego Liceum!


Osoby zainteresowane naszym Liceum zapraszamy do kontaktu poprzez mail: rekrutacja@skie.pl


Proces rekrutacji składa się z następujących etapów:

- egzamin z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego

- rozmowa kwalifikacyjna. 


Rozmowa składa się z dwóch części poświęconych:

a) znajomości dwóch lektur: 

- Sofokles "Antygona"

- A. de Saint-Exupery "Mały Książe"

b) autoprezentacji, w której kandydat naświetla własne zainteresowania, pasje i osiągnięcia

 

Terminy ustalane są indywidualnie.


Postępowanie kwalifikacyjne jest płatne: 100 zł 
(dla Uczniów naszej szkoły podstawowej – postępowanie rekrutacyjne jest bezpłatne).

 

Wpłaty należy dokonać przed wyznaczonym terminem testu na konto:

LO nr 50  SKiE, ul. Kolektorska 9/11, 01-692 Warszawa

Konto nr PKOBP I ODDZIAŁ PL. BANKOWY 1

12 1020 1013 0000 0702 0002 7276


Prosimy o dopisanie: Kandydat/ka do LO, imię i nazwisko