Logo SKiE Liceum Ogólnokształcące nr 50 SKiE

Rekrutacja

Szanowni Rodzice, Kandydaci i Kandydatki!

Zapraszamy do zapisów na listy kandydatów do klasy pierwszej  LO na rok szkolny 2022/2023. 

Zapisu można dokonać poprzez mail: rekrutacja@skie.pl podając

  • imię  i datę urodzenia ucznia/uczennicy

  • informację, do jakiej szkoły uczeń/uczennica uczęszcza obecnie


Dzień Otwarty dla Kandydatów odbędzie się po feriach zimowych ( na przełomie lutego i marca 2022 r.).

Dokładny termin pojawi się na naszej stronie w zakładce REKRUTACJA a wszystkim, którzy zapisują się na listy kandydatów będziemy przesyłać tę informację drogą mailową.

Kolejnym etapem będą egzaminy wstępne pisemne (z języka polskiego, matematyki oraz test z języka angielskiego) i rozmowa rekrutacyjna (odbywa się niezależnie od wyników testu, online). Rozmowa składa się z dwóch części poświęconych:

  • znajomości następujących lektur
 
- Sofokles „Antygona”
 
- A. de Saint-Exupery „Mały Książę”

 

  • autoprezentacji, w której kandydat może naświetlić własne zainteresowania, pasje i osiągnięcia


Terminy testów egzaminacyjnych oraz rozmów rekrutacyjnych 
będą podane na Dniu Otwartym dla Kandydatów.

W szczególnych sytuacjach możliwe jest umówienie indywidualnego terminu egzaminu oraz rozmowy kwalifikacyjnej.


Postępowanie kwalifikacyjne jest płatne: 100 zł 
(dla uczniów naszej szkoły podstawowej – postępowanie rekrutacyjne jest bezpłatne).


Wpłaty należy dokonać minimum 5 dni przed wyznaczonym terminem testu na konto:

LO nr 50  SKiE, ul. Kolektorska 9/11   01-692 Warszawa

Konto nr PKOBP I ODDZIAŁ PL. BANKOWY 1

12 1020 1013 0000 0702 0002 7276

Prosimy o dopisanie: Kandydat/ka do LO, imię i nazwisko