Logo SKiE Liceum Ogólnokształcące nr 50 SKiE

Rekrutacja

 REKRUTACJA DO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCACEGO NR 50 SKIE

 REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2020/2021

 W ramach rekrutacji do klasy I LO na rok szkolny 2020/2021 zgłoszenia kandydatów można przesyłać na maila rekrutacja@skie.pl podając imię i nazwisko Ucznia oraz szkołę, do której obecnie uczęszcza.