Logo SKiE Liceum Ogólnokształcące nr 50 SKiE

Plan Lekcji

PLAN LEKCJI DLA LICEUM 
NA ROK SZKOLNY 2022/2023

Plan lekcji może ulec zmianie!


KLASA I J

KLASA II K

KLASA III M

KLASA IV M

KLASA IV MM