Logo SKiE Centrum Kultury SKiE

O Centrum

CENTRUM KULTURY STOWARZYSZENIA KULTURY I EDUKACJI zostało powołane do życia wraz z powstaniem naszych Szkół. Stało się tak nie bez powodu, ponieważ kwestie wychowania przez kulturę, wychowania do uczestnictwa w kulturze są zawsze obecne, gdy mówimy o specyfice Szkół Stowarzyszenia Kultury i Edukacji.
Jest to całkowicie zrozumiałe, bowiem program wychowania podmiotowego realizowany w naszych szkołach jest w istocie „kulturocentryczny”.

Opiera się na przekonaniu, że kultura, szeroko pojęta humanistyka są kluczem do rozumienia rzeczywistości społecznej – podstawowej kompetencji inteligenta, w którą chcielibyśmy wyposażać absolwentów naszych szkół.

Misją Centrum Kultury jest propagowanie tego, co w kulturze najcenniejsze, przedstawianie się zalewowi kultury masowej. Najwyższy poziom działań Centrum zapewniają zatrudnieni na stałe i współpracujący artyści plastycy, aktorzy, scenografowie, kompozytorzy. Centrum Kultury współpracuje także z najlepszymi instytucjami kultury.

Centrum Kultury tworzy program wychowania przez kulturę i koordynuje jego realizację w Szkołach SKiE.

W ramach planu lekcji odbywają się zajęcia muzyczne, zajęcia teatralno-ruchowe, zajęcia plastyczne.

Przedsięwzięcia muzyczne w naszych szkołach objęte są patronatem Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Współczesnej „Warszawska Jesień”.

W przedstawieniach przygotowanych przez wybitnych artystów-pedagogów, uczestniczą uczniowie od klas „0” do klasy maturalnej.

Poza siatką codziennych zajęć odbywają się liczne koncerty, warsztaty, seminaria i spotkania, szkolne dni muzyczne, dni teatralne, a także wyjścia do teatrów, filharmonii itp.

Imprezy organizowane przez Centrum mają charakter otwarty.
Biorą w nich udział uczniowie i nauczyciele, ale także rodzice oraz młodzież spoza naszych szkół.