Logo SKiE Gimnazjum nr 5 SKiE - strona archiwalna

O Szkole

Istniejemy 20 lat. Rozwijamy wiedzę, charaktery i talenty, a niezwykły, pełen zaufania,  klimat szkoły idzie w parze z niezwykłością jej położenia i wnętrza.

Uczymy rzetelnie i dokładnie, szczycąc się obecnością naszych absolwentów  głównie na  kierunkach artystycznych i humanistycznych, ale także przyrodniczych i ścisłych.

Równie ważne jak nauczanie jest dla nas wychowanie: do krytycznego myślenia, akceptowania odmienności, do umiejętności współpracy grupowej i do uczestnictwa w kulturze. 

Szanując indywidualizm uczniów, zachęcając ich do rozwoju własnej twórczości i pomagając im w tym, zarazem bardzo poważnie traktujemy elementarną dyscyplinę i dbałość o szanowanie dobrych obyczajów.

Dwuletni cykl szkoleń dla nauczycieli...

Tematy wykładów i warsztatów w ramach dwuletniego cyklu szkoleń dla nauczycieli.
Prowadzenie: prof. dr hab. Krzysztof Wielecki.

1. Praca z uczniem zdolnym.
2. Trudności w procesie uczenia się.
3. Konstrukcja lekcji.
4. Dramaturgiczny scenariusz lekcji.
5. Pamięć jako problem dydaktyczny.
6. Uwaga, jej znaczenie dydaktyczne i metody kształtowania uwagi.
7. Funkcje terapeutyczne lekcji.
8. Wartości jako przedmiot nauczania i wychowania.
9. Podmiotowość i nauczanie.
10. Podmiotowość i wychowanie.
11. Problem zdrowia psychicznego w szkole.
12. Kultura zdrowotna w szkole.