Logo SKiE Szkoła Podstawowa nr 86 SKiE

Wyjście do parku klas trzecich

Powrót >>


Klasy trzecie podczas zajęć integracyjno-ruchowych na spacerze w parku.