Logo SKiE Szkoła Podstawowa nr 86 SKiE

Terminarz

 Kalendarium dla klas 7 i 8

 


 

Kalendarium na rok szkolny 2018/2019 semestr pierwszy

 klasy 0-6

 WRZESIEŃ
03.09.2018  Rozpoczęcie roku szkolnego 2018-2019 
05.09.2018   Zebrania z Rodzicami
14.09.2018   Piknik 25-lecie Szkół SKiE, od godz. 17.00
 17.09.2018  CK ŚPIEWNIK DLA DZIECI - Zygmunt Noskowski – „Śpiewnik dla dzieci” do wierszy Marii Konopnickiej, poemat symfoniczny „Step”, utwory fortepianowe. 
18-20.09.2018   Wyjazd klas 0-6 na Zieloną szkołę do Spały- Olimpiada sportowa
24.09.2018   Wybór tematu pracy semestralnej
   Sesje z plusem klasy 4-6
  PAŹDZIERNIK
01.10.2018   Wręczenie indeksów uczniom klasy 4
 08.10.2018  Plener malarski klas 4-6
09.10.2018 Plener malarski klas 0-3
  CK ODWIECZNE PIEŚNI- Mieczysław Karłowicz: poemat symfoniczny „Odwieczne pieśni”, Koncert na skrzypce i orkiestrę A-dur.
15.10.2018 I konsultacja pracy semestralnej
17.10.2018 Rada pedagogiczna
17.10.2018 Dzień otwarty dla Rodziców.Dzień otwarty
22.10.2018 Pasowanie na ucznia klas 1
LISTOPAD  
 02.11.2018  Dzień wolny od zajęć dydaktycznych
05.11.2018   CK SZTUKA I PATRIOTYZM. W 100 –LECIE ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI - Ignacy Jan Paderewski: utwory fortepianowe - Krakowiak Fantastyczny, Menuet G-dur; Symfonia h-moll „Polonia” op. 24.
07.11.2018 Rada pedagogiczna
09.11.2018   Projekt szkolny dla klas 0-6 - „Wszystkiego najlepszego Polsko!”
12.11.2018 II konsultacja pracy semestralnej
  Alfik matematyczny
14.11.2018 Dzień otwarty dla Rodziców, spotkania z nauczycielami
28.11.2018 Światowy Dzień Filozofii
  Konkurs językowo-plastyczny- „Idiomy w obrazkach”
GRUDZIEŃ
03.12.2018 CK IMPRESJONIZM – CLAUDE DEBUSSY - Utwory: Claude Debussy - „Kącik dziecięcy” i wybrane „Preludia” na fortepian, „Popołudnie Fauna” na orkiestrę
05.12.2018 Mikołajkowe zbieranie prezentów dla Domu Dziecka
06.12.2018 Mikołajki w klasach
17.12.2018 Kolędowanie klas 4-6
19.12.2018 Kolędowanie klas 0-3
19.12.2018 Termin oddania prac semestralnych
21.12.2018 Początek ferii świątecznych
STYCZEŃ 
 02.01.2019  Powrót po feriach świątecznych do szkoły
03.12.2018   CK KARNAWAŁ- Utwory: Maurice Ravel - „Bolero” na orkiestrę, „Koncert”  G-dur na fortepian i orkiestrę , miniatury fortepianowe
09.01.2019   Rada semestralna klas 0-6
 16.01.2019  Zebrania semestralne klas 0-6. Koniec I semestru
21.01.2019 Bal karnawałowy
22.01.2019 Konkurs recytatorski w językach obcych dla klas 5-6
28.01 – 10.02.2019 Ferie zimowe