Logo SKiE Szkoła Podstawowa nr 86 SKiE

Sprawdziany i Konkursy

 Egzamin ósmoklasisty w 2019 r.

Harmonogram egzaminów 2019

Komunikat o dostosowaniach na egzaminach  w 2019

 Komunikat o przyborach na egzaminach w 2019


 

KONKURSY przedmiotowe 2018/2019 

 

Informacje o nadchodzących konkursach:

 

https://konkursy.mscdn.pl/