Logo SKiE Szkoła Podstawowa nr 86 SKiE

Rekrutacja

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2018/2019 


20 lutego 2018 roku o godzinie 17.00
zapraszamy serdecznie na Dzień Otwarty
 dla Kandydatów do zerówki oraz klasy pierwszej w roku szkolnym 2018/2019.
 

 Przyjmujemy już zapisy do klasy pierwszej na przyszły rok szkolny. Prosimy o przesyłanie e-mailem na adres sp86@skie.pl  danych dziecka (imię i nazwisko oraz datę urodzenia) i telefonów kontaktowych do Rodziców.    

 

Zapisy do naszej szkoły

Dzieci można zapisywać  telefonicznie (22 826 88 89), e-mailem: sp86@skie.pl lub osobiście w sekretariacie szkoły od poniedziałku do piątku 

w godzinach 8.00 – 15.00.