Logo SKiE Szkoła Podstawowa nr 86 SKiE

SPRAWDZIAN 6-klasisty - NASZE WYNIKI

Powrót >>

Część I 

język polski - 85,8

matematyka - 89,2

Część II

język angielski - 95,2 

GRATULUJEMY Nauczycielom i Uczniom !!!