Logo SKiE Szkoła Podstawowa nr 86 SKiE

O szkole

Powrót >>

Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Kultury i Edukacji realizuje program integralnej edukacji podmiotowej prof. dra hab. Krzysztofa Wieleckiego.

Priorytetem jest tworzenie przestrzeni do samorozwoju i konstruowania własnej tożsamości każdego dziecka w ramach wartości humanistycznych związanym z człowiekiem i jego życiem, tradycją i kulturą. Celem jest kształtowanie postaw oraz kompetencji w świecie wartości, umiejętności rozumienia kultury i odnajdywania w niej tego, co słuszne i właściwe, wykształcenie umiejętności wyboru rzeczy wartościowych, pomoc w interpretacji ogólnoludzkiego dziedzictwa, stwarzanie bogatego i ciekawego środowiska sprzyjającego rozwojowi podmiotowości, uzdolnień i możliwości intelektualnych każdego indywidualnie. Sprzyjamy rozwojowi emocjonalnemu, rozumieniu innych i wrażliwości w relacjach społecznych. Przywiązujemy wielką wagę do kultury osobistej uczniów, umiejętności interpersonalnych i dobrych manier.

Mamy własne metody zindywidualizowanego nauczania przedmiotów ogólnokształcących, co pozwala osiągać bardzo wysoki poziom kształcenia. Formy dydaktyczne stymulują rozwój inteligencji i innych indywidualnych kompetencji intelektualnych. Bardzo ważne jest dla nas przygotowanie do uczestnictwa w kulturze. Poprzez kulturę chcemy kształtować osobisty stosunek dzieci do świata, rozwijać sferę doznań intelektualnych, orientacji moralnych, wyobraźni i postaw twórczych. Nasz program uwzględnia naturalną wrażliwość i ciekawość każdego ucznia. W doborze zajęć uwzględniamy potrzebę ekspresji twórczej, jako ważnego czynnika w kształtowaniu osobowości, zapobiegającego jednostronnemu rozwojowi intelektu i pozwalającego zachować zdrowie psychiczne.

Szkoła nasza, dzięki wykwalifikowanej kadrze realizującej założenia programowe, umożliwia naszym wychowankom ustawiczne wzbogacanie wiedzy o świecie i o sobie samym. Nauczyciele są poddawani systemowi permanentnej edukacji pedagogicznej w zakresie dydaktyki i wychowania, psychologii rozwojowej, wychowawczej i klinicznej oraz socjologii wychowania.

Nadzór pedagogiczny nad zespołem nauczycielskim i systemem permanentnego kształcenia pedagogicznego:
prof. dr hab. Krzysztof Wielecki i dr Agnieszka Bocianowicz.