Logo SKiE Liceum Ogólnokształcące nr 50 SKiE

-

Powrót >>

Lista lektur, język polski, rok szkolny 2014/2015

Klasa 1:

podana lista lektur obejmuje tylko duże teksty do przeczytania w całości w semestrze I

Parandowski Mitologia

Księga Hioba

Goethe Faust cz. 1 (najlepiej w przekładzie Jacka Burasa)

Mann Tonio Kroger

Bułhakow Mistrz i Małgorzata

Homer Odyseja (przekład J.Parandowski)

wybór baśni braci Grimm

Mickiewicz Pan Tadeusz

 

Klasa 2:

podana lista lektur obejmuje tylko duże teksty do przeczytania w całości w semestrze I

Dick Ubik

Szekspir Makbet

Szekspir Hamlet

Wolter Kandyd

Diderot Kubuś Fatalista i jego pan

Conrad Jądro ciemności

Goethe Faust cz. 1 (najlepiej w przekładzie Jacka Burasa)

Bułhakow Mistrz i Małgorzata

Goethe Cierpienia młodego Wertera

 

Klasa 3:

podana lista lektur obejmuje tylko duże teksty do przeczytania w całości w semestrze I

Reymont Ziemia obiecana (film w reż. A.Wajdy)

Reymont Chłopi (film w całości + 50 stron tomu 1 lub cały tom 1)

Wyspiański Wesele

Wesele reż. A. Wajda

Żeromski Przedwiośnie

Nałkowska Granica

Gombrowicz Ferdydurke

Kafka Proces

Witkacy Szewcy