Logo SKiE Liceum Ogólnokształcące nr 50 SKiE

Rekrutacja

REKRUTACJA DO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCACEGO NR 50 SKIE 
NA ROK SZKOLNY 2017/2018 

 

Serdecznie zapraszamy Rodziców, Kandydatki i Kandydatów
na najbliższy Dzień Informacyjny o naszej szkole
23 marca 2017 r (czwartek), godz. 17.30
Kolektorska,  II piętro

 Zapisy do szkoły przyjmowane są osobiście oraz telefonicznie (22 826 88 89, 533 301 483)

 Tych, którzy chcą się więcej dowiedzieć o programie i pracy naszego Liceum zapraszamy również 
na dyrekcyjny dyżur informacyjny (terminy spotkań ustalane są indywidualnie)

 

I   ZASADY REKRUTACJI

 1.       Test z zakresu przedmiotów gimnazjalnych oraz test z języka angielskiego (test poziomujący). Testy pisane są jednego dnia.
 2.        Rozmowa kwalifikacyjna  (odbywa się niezależnie od wyniku testu).

Rozmowa składa się z dwóch części poświęconych:

 •    autoprezentacji, w której kandydat może naświetlić własne zainteresowania, pasje i osiągnięcia
 •    znajomości lektur:  Sofokles „Antygona”, A. de Saint-Exupery „Mały Książę”,

A. Mickiewicz „Ballady i romanse” – trzy wybrane,  

Rozmowa trwa około pół godziny, ocenia ją komisja.

Terminy testów egzaminacyjnych*: 29 marca, godz. 15.00

Terminy rozmów kwalifikacyjnych: 30, 31 marca 2017 r. od godz. 14.00

*W szczególnych sytuacjach możliwe jest umówienie indywidualnego terminu egzaminu oraz rozmowy kwalifikacyjnej.

Postępowanie kwalifikacyjne jest płatne: 100 zł (opłaty dokonujemy w sekretariacie szkoły). Dla uczniów naszego Gimnazjum – postępowanie rekrutacyjne jest bezpłatne.

II  TRYB  PRZYJMOWANIA

Wyniki postępowania rekrutacyjnego znane są następnego dnia roboczego po zakończeniu tury. Po zakończeniu rekrutacji w pierwszej turze liczba wolnych miejsc zmniejsza się odpowiednio – o liczbę już przyjętych osób.

Osoba przyjęta wpłaca wpisowe w wysokości 1500 zł do sekretariatu szkoły lub na konto szkoły w terminie (I tura do 15 kwietnia 2017 r.). Nie wpłacenie wpisowego oznacza rezygnację z miejsca w szkole i skutkuje skreśleniem ucznia z listy osób przyjętych do szkoły, a na to miejsce jest przyjmowany następny kandydat z listy.

III DOKUMENTY POTRZEBNE PRZY PRZYJĘCIU DO LICEUM

 •         Oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum (tuż po zakończeniu roku szkolnego)
 •         Oryginał zaświadczenia z OKE o  wynikach egzaminu gimnazjalnego
          (tuż po zakończeniu roku szkolnego)
 •         Podanie o przyjęcie do szkoły
 •         3 zdjęcia
 •         Wypełniona i podpisana umowa i kwestionariusz
 •         Wpłacona kwota wpisowego