Logo SKiE Liceum Ogólnokształcące nr 50 SKiE

Rekrutacja

REKRUTACJA DO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCACEGO NR 50 SKIE 
NA ROK SZKOLNY 2018/2019 

 ZAPRASZAMY NA DZIEŃ OTWARTY
22 marca 2018 r. (czwartek),
od godz. 17.30, II piętro

Prosimy o zapoznanie się ze szczegółami rekrutacji do naszej szkoły