Logo SKiE Liceum Ogólnokształcące nr 50 SKiE

Aktualności

Lista lektur dla uczniów liceum w roku szkolnym 2015-2016

Dodano: 09.08.2015

Klasa 1 lista lektur:

podana lista lektur obejmuje tylko duże teksty do przeczytania w całości

wrzesień

Parandowski Mitologia

październik

Księga Hioba

listopad

Goethe Faust cz. 1 (najlepiej w przekładzie Jacka Burasa)

Mann Tonio Kroger

grudzień

Bułhakow Mistrz i Małgorzata

wybór baśni braci Grimm

luty

Homer Odyseja (przekład J.Parandowski)

Mickiewicz Pan Tadeusz

Bedier Dzieje Tristana i Izoldy

marzec

I.B.Singer Sztukmistrz z Lublina

Dante Piekło [w:] Boska Komedia (polecam przekład Agnieszki Kuciak)

kwiecień

Boccaccio Dekameron (wybór nowel + Przedmowa)

czerwiec

Cervantes Don Kichote t.1 (ok. 100 stron)

 

Klasa 2 lista lektur:

podana lista lektur obejmuje tylko duże teksty do przeczytania w całości w semestrze I

UWAGA!

* przed tekstem oznacza, że tekst jest tylko dla grupy rozszerzonej

wrzesień

Dick Ubik

Szekspir Makbet

Szekspir Hamlet

Wolter Kandyd

* Diderot Kubuś Fatalista i jego pan

październik

Conrad Jądro ciemności

* Orwell 1984

listopad

Goethe Cierpienia młodego Wertera

* E.A.Poe Opowiadania (m.in. Człowiek tłumu, William Wilson…)

styczeń

Mickiewicz Dziady cz. IV

luty

Mickiewicz Dziady cz. III

Słowacki Kordian

marzec

Dostojewski Zbrodnia i kara

* Flaubert Pani Bovary

kwiecień

Prus Lalka

* Masłowska Wojna polsko-ruska…

maj

Żeromski Opowiadania (Zmierzch, Rozdziobią nas kruki, wrony…, Siłaczka)

* Zola Germinal

czerwiec

* Żeromski Wierna rzeka

 

Klasa 3 lista lektur:

podana lista lektur obejmuje tylko duże teksty do przeczytania w całości

UWAGA!

* przed tekstem oznacza, że tekst jest tylko dla grupy rozszerzonej

wrzesień

Reymont Ziemia obiecana (film w reż. A.Wajdy)

Reymont Chłopi (film w całości + 50 stron tomu 1 lub cały tom 1)

Wyspiański Wesele

Wesele reż. A. Wajda

październik

* Żeromski Przedwiośnie (fragm. również dla podstawy)

listopad

Gombrowicz Ferdydurke

* Gombrowicz Dzienniki

Witkacy Szewcy

* Krasiński Nie-Boska Komedia

Schulz Sklepy cynamonowe (wybór opowiadań)

* Schulz Sklepy cynamonowe (całość)

Kafka Proces

grudzień

Herling-Grudziński Inny świat

* Nałkowska Granica

styczeń

Borowski U nas w Auschwitzu, Dzień na Hermenzach, Bitwa pod Grunwaldem, Proszę państwa do gazu…

* Borowski U nas w Auschwitzu, Dzień na Hermenzach, Bitwa pod Grunwaldem, Proszę państwa do gazu…, Ludzie, którzy szli, Pożegnanie z Marią

* Grynberg Prawda nieartystyczna

* Grynberg Zwycięstwo

luty

Camus Dżuma

* Camus Obcy

* Camus Mit Syzyfa i/lub Człowiek zbuntowany

* Merton 7 esejów o Albercie Camus

marzec

* Herbert Barbarzyńca w ogrodzie

*Miłosz Ziemia Ulro

kwiecień

Krall Zdążyć przed panem Bogiem

Hłasko Pierwszy krok w chmurach

Kapuściński Heban

* Kapuściński Podróże z Herodotem lub Cesarz

* Kąkolewski Jak umierają nieśmiertelni

Zakończenie Roku Szkolnego 2014/2015

Dodano: 18.06.2015

Uroczyste zakończenie roku szkolnego uczniów
Liceum Ogólnokształcącego nr 50 SKiE odbędzie się

w piątek 26 czerwca o godzinie 11.00

 

Piknik szkolny

Dodano: 28.05.2015

Serdecznie zapraszamy  na pierwszy w nowej siedzibie
 "PIKNIK SZKOLNY" 
12 czerwca 2015 r. (piątek), godz. 17.00 - 21.30

Godz. 18.00 - otwarcie przedszkola SKiE:  "Mała Wilkoniówka"
oraz spotkanie z patronem przedszkola  - Józefem Wilkoniem.

Ewaluacja zewnętrzna Liceum

Dodano: 11.05.2015

W lutym i marcu br miała miejsce zewnętrzna ewaluacja naszego liceum,
dokonana przez KO
Raport z ewaluacji jest dostępny na stronie npseo.pl:  www.npseo.pl

 Oto fragmenty wniosków  i opinii zaczerpnięte z raportu:

  • Realizacja podstawy programowej (…) sprzyja wszechstronnemu rozwojowi ucznia i osiąganiu przez niego wysokich wyników.
  •          Wsparcie, udzielane uczniom i ich rodzicom przez szkołę (…)jest adekwatne do zdiagnozowanych potrzeb i oczekiwań.
  •          (…) kształtowane z aktywnym udziałem uczniów kompetencje, umiejętności i postawy są przydatne w dorosłym życiu.
  •          W szkole nie występuje zjawisko dyskryminacji. Działania antydyskryminacyjne mają charakter profilaktyczny, obejmują wszystkich uczniów i zapewniają im poczucie bezpieczeństwa.

 

  •          Zajęcia pozalekcyjne wspierają uczniów w nauce, są interesujące i powszechnie dostępne dla uczniów.
  •          Prowadzone przez wszystkich nauczycieli działania (…) pozwalają na skuteczne planowanie pracy z uczniem, indywidualizowanie procesu edukacyjnego, nabywanie przez uczniów koniecznych kompetencji, umiejętności i zachowań oraz osiągania przez uczniów indywidualnych sukcesów
  •          Cele, określone do realizacji w bieżącej pracy dydaktyczno-wychowawczej są adekwatne do zdiagnozowanych potrzeb i oczekiwań uczniów, w zakresie przygotowania do kolejnych etapów kształcenia i funkcjonowania na rynku pracy.
  •          Szeroka oferta zajęć pozalekcyjnych i dodatkowych (ART., sesje naukowe w Waplewie) tworzy warunki do aktywnego funkcjonowania uczniów w dorosłym życiu
  •          (…) wszyscy nauczyciele indywidualizują proces edukacyjny oraz motywują uczniów do większej aktywności w trakcie nabywania nowych kompetencji, umiejętności i zachowań, przydatnych w dorosłym życiu. Działania szkoły w zakresie rozpoznawania sytuacji poszczególnych uczniów (ich potrzeb, możliwości, problemów osobistych i rodzinnych) oraz realizacji działań adekwatnych do zdiagnozowanych potrzeb, w tym także wspierania uczniów i ich rodziców, są prowadzone w sposób celowy, powszechny i skuteczny