Logo SKiE Liceum Ogólnokształcące nr 50 SKiE

Probówka

Powrót >>

Bierzemy udział w drugiej edycji przyspieszonego kursu muzyki współczesnej, przydatnego dla każdego.

 PROBÓWKA

czyli wszystko, co chcielibyście wiedzieć o muzyce współczesnej,

ale baliście sie zapytać

Warsztaty, próby, prezentacje i spotkania muzyczne. 

16 – 19.11 - Warsztaty improwizacji dyrygowanej wg metody Conduction® Lawrence'a

D. „Butcha” Morrisa prowadzone przez Krzysztofa Knittla

oraz

Warsztaty swobodnej improwizacji prowadzone przez wybitnych muzyków ze Szwajcarii:

Franziskę Baumann i Christopha Baumanna.

Miejsce: Centrum Sztuki Współczesnej - Zamek Ujazdowski