Logo SKiE Gimnazjum nr 5 SKiE

Rekrutacja

REKRUTACJA DO GIMNAZJUM NR 5 SKIE 
NA ROK SZKOLNY 2017/2018  

Zapisy do szkoły przyjmowane są osobiście i telefonicznie (22 826 88 89, 533 301 483) 

Tych, którzy chcą się więcej dowiedzieć o programie i pracy naszego Gimnazjum zapraszamyna dyrekcyjny dyżur informacyjny.

 

I   ZASADY REKRUTACJI

  1.        Test egzaminacyjny z matematyki, języka polskiego i języka angielskiego (test poziomujący).Test pisany jest jednego dnia.
  2.       Rozmowa kwalifikacyjna  (odbywa się niezależnie od wyników testu)

Rozmowa składa się z dwóch części poświęconych:

  •       znajomości wyznaczonych lektur: H.Ch. Andersen "Baśnie"- trzy wybrane przez kandydata i  trzy wybrane Mity Greckie.
  •       autoprezentacji, w której kandydat może naświetlić własne zainteresowania,

pasje i osiągnięcia.

Rozmowa trwa około pół godziny, ocenia ją komisja.

Terminy testów egzaminacyjnych: 29marca 2017r., godz. 15.00

Terminy rozmów kwalifikacyjnych: 30 i 31 marca 2017r. (na rozmowy zapraszamy od godziny 14.00. Godzinę spotkania prosimy ustalić w sekretariacie szkoły).

Kolejność rozmów jest ustalana w miarę napływania zgłoszeń. 

W szczególnych sytuacjach możliwe jest umówienie indywidualnego terminu egzaminu oraz rozmowy kwalifikacyjnej.

Postępowanie kwalifikacyjne jest płatne: 100 zł (opłaty dokonujemy w sekretariacie szkoły).

Dla uczniów naszej Szkoły Podstawowej – postępowanie rekrutacyjne jest bezpłatne.

II  TRYB  PRZYJMOWANIA

Wyniki postępowania rekrutacyjnego I tury będą znane  w II połowie kwietnia. Po zakończeniu rekrutacji w pierwszej turze liczba wolnych miejsc zmniejsza się odpowiednio – o liczbę już przyjętych osób.

Osoba przyjęta wpłaca wpisowe (1200 zł – do gimnazjum oraz 1400 zł – do szkoły podstawowej) do sekretariatu szkoły lub na konto szkoły w terminie 5 dni od informacji o przyjęciu. Nie wpłacenie wpisowego oznacza rezygnację z miejsca w szkole i skutkuje skreśleniem ucznia z listy osób przyjętych do szkoły, a na to miejsce jest przyjmowany następny kandydat z listy.

III DOKUMENTY POTRZEBNE PRZY PRZYJĘCIU DO GIMNAZJUM

  •          Oryginał świadectwa (tuż po zakończeniu roku szkolnego)
  •          Podanie o przyjęcie do szkoły
  •          3 zdjęcia
  •          Wypełniona i podpisana umowa i kwestionariusz
  •          Wpłacona kwota wpisowego