Logo SKiE Centrum Kultury SKiE

Program Centrum Kultury

Powrót >>

Elżbieta SZYDŁOWSKA, Marta KORNOWICZ i Jerzy KORNOWICZ 
przedstawiają:

Autorski program zajęć w ramach Centrum Kultury w roku szkolnym 2015 – 2016 dla klas 0 – 6 szkoły podstawowej